oferta

 Nieograniczone możliwości. Szereg dodatkowych usług – tak można scharakteryzować naszą działalność.

Adaptacja projektu w Centrum Adaptacji Projektów Gotowych jest jedyną taką ofertą na rynku. 

Nasze doświadczenie mówi, że tak przygotowana adaptacja projektu domu pozwoli uzyskać zgodę budowlaną w ramach

zgłoszenia budowy domu.

 

Współpracując z nami możesz liczyć na:

 • przygotujemy dokumentację na potrzeby zgłoszenia budowy domu,
 • sprawdzimy zgodność gotowego projektu domu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • sprawdzimy zgodność rozwiązań konstrukcyjnych projektu gotowego pod względem panujących stref klimatycznych na przedmiotowej działce,
 • wykonamy koncepcję projektu zagospodarowania terenu i ją omówimy,
 • zaopiniujemy gotowy projekt domu,
 • wyznaczymy obszar oddziaływania obiektu na działki sąsiednie w myśl art.34 Prawa Budowlanego,
 • przygotujemy (w przypadku gdy wymagane) dokumenty na potrzeby uzyskania zgody na lokalizację zjazdu,
 • przejmiemy na siebie obowiązek głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego),
 • dołączymy stosowne uprawnienia oraz wypis do izby zawodowej,
 • informacja BIOZ – opracujemy wytyczne dla Kierownika budowy, a które są niezbędne do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • dołączamy oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i normami budowlanymi,
 • wykonamy projekt zagospodarowania działki w formie opisowej i rysunkowej, na aktualnej mapie do celów projektowych. W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektujemy ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką (schematy projektowe), a także miejsce na śmietnik. Wykonamy zestawienie powierzchni utwardzonych i terenów zielonych. Dodatkowo wrysujemy zjazd/wjazd na posesję celem uzyskania decyzji lokalizacyjnej zjazdu i przygotujemy zagospodarowanie terenu na potrzeby „odrolnienia”. Ewentualne zmiany i modyfikacje do projektu wyceniamy indywidualnie. Sprawdź szczegóły… Zobacz na czym polega adaptacja projektu domu, oraz jakie potrzebujesz dokumenty do pozwolenia na budowę / dokumenty do zgłoszenia budowy domu.

Chcesz wiedzieć więcej?

+48 730 160 699

Zadzwoń lub wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

Dziękujemy za zaufanie!